-->

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal megváltozott ügyfélfogadásáról

A veszélyhelyzetre figyelemmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosainkat, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2020. december 1-től a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyfélfogadás kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban, ügyfélfogadási időben történik.

 

Kérjük, hogy ügyeiket lehetőleg személyes megjelenés nélkül, elsősorban elektronikusan vagy telefonon intézzék.

 

A beadványok, kérelmek a Polgármesteri Hivatal bejárata melletti postaládába elhelyezhető.

 

Az épületben a kézfertőtlenítés és maszk használata kötelező!

 

Ügyintézők elérhetőek a 06-29-382-028- as telefonszámon.

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

 

Nagy Andrásné, polgármester

Falugazdász ügyfélfogadása

Kedves Gazdálkodók!

 

Táborfalván 8.00-12.00 pénteki napokon tartok ügyfélfogadást.

Időpontot kell kérni a személyes ügyintézés érdekében , csak ebben az esetben tud jönni ügyfélfogadásra.

Előre is köszönöm.

 

Letenyei-Stróbl Orsolya

Falugazdász

M: +36 70/479-6751

Útfejlesztés Táborfalván

Tisztelt Táborfalviak!

 

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Kormány 1746/2020.(XI.11.) határozata alapján

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatására 40 millió

forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Ezt a támogatást a Szeles utca felújítására fogjuk fordítani!

 

Nagy Andrásné, polgármester

Járási Hivatal Tájékoztatója

 

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatásról

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az állami támogatásból megvásárolt szociális tűzifa térítésmentes biztosításának feltételeit az alábbiak szerint szabályozta:

 

 

Tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan


Polgármesteri köszöntő

"Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog;..." – István király intelmei - részlet

 

Kedves Táborfalvi Polgárok!

 

Örömmel és tisztelettel köszöntök mindenkit államalapító Szent István királyunk ünnepén! Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta, de Szent István, az első magyar király emléke egyáltalán nem halványodik. Egy évezred távlatából szentéletű első királyunk, István életműve még mindig iránymutató, kapaszkodó, múlt, de egyben jövő. És ez mindig is így lesz, amíg magyar ember él a földön. Politikai, vallási és társadalmi szempontból is ő teremtette meg Magyarországot, kijelölve és biztosítva a jövőbe vezető utat az ország népének. A mai napon tisztelgünk a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk fennmaradásához, jólétéhez.

 

Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni – ezekben a veszélyeztetett időkben nem is olyan könnyű. Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről a szél, sújtson bennünket bármilyen világjárvány, augusztus 20-a, s benne I. István király soha el nem halványuló alakja mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. Tetterős királyunk, Szent István élete mutatja az utat. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és embertársaink előtt. Ez augusztus 20-a és Szent István legfőbb üzenete a ma emberének. Tudom, hogy ez ma is nehéz feladat, talán még nehezebbnek is tűnhet, mint az államalapítás idején. De tetterős ember képes szembenézni múltjával és jelenével. Képes higgadtan mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, és levonja a szükséges következtetéseket a számvetésből. Vannak céljai, saját létfenntartásán túlmutató, magasabb rendű céljai, és rendelkezik a célok eléréséhez szükséges akaraterővel. Sok évszázaddal Szent István után, nemzetünk sorsának egy nagy fordulópontján így fogalmazta ezt meg a legnagyobb magyar, Széchenyi István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Erre a szemléletmódra van talán legnagyobb szükség a mai Magyarországon s még inkább Táborfalva nagyközségben is. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, településért, s csakis így lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni, méltón az elődökhöz, méltón Szent István királyunkhoz.

 

Táborfalva, 2020. augusztus 20.

Nagy Andrásné, polgármester

Táborfalvi lő- és gyakorlótér természeti értékei

Kedves Táborfalviak!

 

Örömmel adunk hírt arról, hogy „A táborfalvi lő- és gyakorlótér természeti értékei” helyi értékünk bekerült a Pest Megyei Értéktárba!

 

Köszönjük az értéktárhoz beküldött javaslatunk elkészítésében nyújtott szakmai segítséget és támogatást Csóka Annamária biológusnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság projektvezetőjének!

 

Borsi Mária, a Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság tagja

 

Információk a receptkiváltásról

Hogyan tudom kiváltani más személy receptjét?

 

A gyógyszerek kiváltása a következő módokon történhet:

  • felírási igazolás alapján (birtoklás alapú kiváltás): a papír alapú felírási igazolás átadásával a páciens jogosultságot adhat másnak az adott elektronikus receptet kiváltására,
  • a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-számát közli, és a gyógyszertárban saját természetes személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolja.
  • felírási igazolás nélkül, TAJ-alapon: az ellátott saját receptjeit válthatja ki személyazonosításra alkalmas okmánya és TAJ-kártyája, vagy eSzemélyi igazolvány használatával,
  • felírási igazolás nélkül, TAJ-alapú kiváltással meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett az érintett páciens TAJ-számának ismeretében, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
  • felírási igazolás nélkül, TAJ-alapú kiváltással törvényes képviselet alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, az érintett páciens TAJ-számának ismeretében bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.

 

Parlagfű elleni védekezés

Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a parlagfű elleni védekezési kötelezettséggel kapcsolatban.

 

 

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára