-->

Polgármesteri köszöntő

"Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog;..." – István király intelmei - részlet

 

Kedves Táborfalvi Polgárok!

 

Örömmel és tisztelettel köszöntök mindenkit államalapító Szent István királyunk ünnepén! Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta, de Szent István, az első magyar király emléke egyáltalán nem halványodik. Egy évezred távlatából szentéletű első királyunk, István életműve még mindig iránymutató, kapaszkodó, múlt, de egyben jövő. És ez mindig is így lesz, amíg magyar ember él a földön. Politikai, vallási és társadalmi szempontból is ő teremtette meg Magyarországot, kijelölve és biztosítva a jövőbe vezető utat az ország népének. A mai napon tisztelgünk a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk fennmaradásához, jólétéhez.

 

Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni – ezekben a veszélyeztetett időkben nem is olyan könnyű. Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről a szél, sújtson bennünket bármilyen világjárvány, augusztus 20-a, s benne I. István király soha el nem halványuló alakja mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. Tetterős királyunk, Szent István élete mutatja az utat. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és embertársaink előtt. Ez augusztus 20-a és Szent István legfőbb üzenete a ma emberének. Tudom, hogy ez ma is nehéz feladat, talán még nehezebbnek is tűnhet, mint az államalapítás idején. De tetterős ember képes szembenézni múltjával és jelenével. Képes higgadtan mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, és levonja a szükséges következtetéseket a számvetésből. Vannak céljai, saját létfenntartásán túlmutató, magasabb rendű céljai, és rendelkezik a célok eléréséhez szükséges akaraterővel. Sok évszázaddal Szent István után, nemzetünk sorsának egy nagy fordulópontján így fogalmazta ezt meg a legnagyobb magyar, Széchenyi István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Erre a szemléletmódra van talán legnagyobb szükség a mai Magyarországon s még inkább Táborfalva nagyközségben is. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, településért, s csakis így lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni, méltón az elődökhöz, méltón Szent István királyunkhoz.

 

Táborfalva, 2020. augusztus 20.

Nagy Andrásné, polgármester