-->

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 20-án (kedd)
16.30 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza

 

N a p i r e n d:

 

1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Polgármester

 

2.) Táborfalva Településrendezés eszközök módosításának elfogadása
Előadó: Polgármester

 

3.) Pályázat kiírása helyi civilszervezetek támogatására
Előadó: Polgármester

 

4.) Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Polgármester

 

5.) Polgármester szabadság- ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Jegyző

 

6.) Táborfalva sportfejlesztési koncepciójának elfogadása
Előadó: Polgármester

 

7.) Táborfalva Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Polgármester

 

8.) Szociális étkeztetési szolgáltatás biztosítása Táborfalva településen tárgyban kiírt
beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok megvitatása

Előadó: Polgármester

 

9.) E g y e b e k

Nagy Andrásné
polgármester

Változás a háziorvosi ügyeleti ellátásban

Tájékoztató kutakról

Nem kell bejelenteni a 2024. január l. előtt engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesült háztartási kutakat!

 

Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat, hogy az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás során a 2024. január l. előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb háztartási, kerti öntözőkutak és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak jogszerűnek minősülnek, azokat nem kell bejelenteni.

A 2024. január 1 után létesíteni kívánt kutak esetében nem lesz szükség engedélyeztetési eljárásra és nem kell bejelenteni azokat az új kutakat, amelyek mélysége nem haladja meg az 50 métert; nem érintik az első vízzáró réteget; háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak; és vízkészlet-védelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területen találhatók.

Kundra Erika, jegyző

 

FELHÍVÁS

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

– 142. számú vasútvonal fejlesztése érdekében történő –

MÓDOSÍTÁSA elkészült.

Az elkészült anyagot   a honlapon, az E‐TÉR felületen és a

Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben áttanulmányozhatják.

 

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket   jelen Felhívás megjelenésétől számított 10 napon belül írásban az E‐TÉR felületre közvetlenül feltöltve, vagy az alábbi címen tehetik meg: Háfra László műszaki ügyintéző részére

E‐mail: muszak@taborfalva.hu

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:   Nagy Andrásné polgármester

 

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (1)‐(3) bekezdése, valamint 68. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§‐ának figyelembevételével jelenik meg.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata az évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton. A 2024. évi forduló „A” és „B” típusú  részletes pályázati kiírásai megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal  hirdetőtábláján. /2381. Táborfalva, Köztársaság tér 1. földszint/ valamint az önkormányzat honlapján (www.taborfalva.hu)

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz  2023. november 3 -ig lehet benyújtani.

Az ösztöndíjban kizárólag Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

Mindkét típusú ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíj elbírálására Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármestere jogosult.

FIGYELEM! A pályázat beadásához az EPER BURSA elektronikus rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel pályázati anyagaikat a rendszerben. A feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, az előírt mellékletekkel együtt kell az Önkormányzat részére benyújtani a pályázónak.

 

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázait kiírás

 

Tájékoztatás

Felhívás

Falunap 2023 - Képes beszámoló

Kattintson a képre!

Fotó: Nitta Portré Stúdió

Szúnyogok elleni védekezés

III. Tökjó nap - Képes beszámoló

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára