-->

Hatályos rendeletek

2024

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1_2024 (I.31.) Önk rendelet

 

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1_2024 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5_2024 (V.01.) Önk. Rendelet

 

Szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10_2020 (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló _2024 (I.31.) Önk. rendelet

 

Táborfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 13_2015. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3_2024 (II.21.) Önk. rendelet

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4_2024 (V.01.) Önk. rendelet

 


2023


Közbeszerzési szabályzat
 

Költségvetési rendelet módosítása

 

Környezetvédelemről szóló rendelet módosítása

 

Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása

 

Temetővel kapcsolatos rendelet módosítása

 

Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályai

 

2023. évi ktg. rendelet I. sz. módosítása

 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

 

Bölcsődei ellátásról

 

2022. évi költségvetés végrehajtásáról

 

2022. évi költségvetési rendelet módosítása

 

2023. évi költségvetési rendelet

 

Deregulációs rendelet

 

2022


Bölcsődében alkalmazott térítési díjakról

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Étkezési térítési díjakról

Piac és búcsútartásról szóló rendelet módosítása

Közterületek használatáról

Köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Önkormányzati rendeletek deregulációja

  2022. évi költségvetési rendelet módosítása

  Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

  2021. évi költségvetési rendelet módosítása
  2022. évi költségvetési rendelet (csak a szöveges pdf)

 

 

2021


 

  Bölcsődében alkalmazott térítési díjak

  2021. évi költségvetési rendelet

 

 

2020


  Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

  Szociális ellátás helyi szabályai

  2020 évi költségvetési rendelet módosítása

  Civil szervezetek pénzügyi támogatása

 

 

2019


 

Egészségügyi alapellátás körzetei

 

Rendelet az utólagos közműcsatlakozások rendjéről

 

 


2018

Közművelődési rendelet

 

2017


 

  Településkép védelméről

 

 

2016


 

 Közúti forgalom rendjéről

 

2015


  Helyi építési szabályzat

 

  Helyi adókról

 

  Környezetvédelemről

 

  Anyakönyvi eljárás egyes díjairól

 

  Hulladékkezelési közszolgáltatásról

 

  Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről

 

2014


 

  A közterület elnevezése, házszámozás

 

  Közösségi együttélés szabályai

 

 

2013


 

  Díszpolgári címről

 

 

2012


  Vagyonrendelet

 

 

2008


  Állati hulladékok ártalmatlanná tétele

 

 

2007


 

  6 tonnánál nagyobb össztömegű járművek súlykorlátozása

 

 

2005


  Út és közműépítési hozzájárulás

 

  Felsőoktatási ösztöndíjról

 

 

2004


  Talajterhelési díj

 

 

1999


  Helyi címer és zászló