-->

Polgármesteri hivatal tájékoztatója a házszámtáblák kihelyezéséről.

Tisztelt Táborfalvai  Lakosok!

 

Táborfalva területén tapasztalható, hogy az ingatlanok házszámmal történő megjelölése sok helyen hiányos, nem megfelelő. Ez akadályozza a posta munkáját, gondot okozhat a tűzoltóság, mentőszolgálat munkájában.

Ezúton felhívom a lakosok figyelmét, hogy ingatlanjaikat lássák el megfelelő, a közterületről jól látható házszámtáblával.

 

Az önkormányzat 2017. július 1. napjától megkezdi a táblák kihelyezésének ellenőrzését.

 

Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján a házszámmal nem rendelkező, vagy nem a megfelelő házszámmal rendelkező ingatlan tulajdonosát/kezelőjét/használóját névre szóló, egyedi határozattal felszólítjuk a házszám kihelyezésére. Abban az esetben, ha a határozatban megjelölt határidőre a házszámot nem helyezi ki az ingatlanára, bírság kiszabására kerül sor.

 

A házszámok kihelyezéséről „a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól” szóló 5/2014. (IX.17.) számú önkormányzat rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

  • A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának, használójának vagy kezelőjének kötelessége kihelyezni.
  • A házszámtáblát utcafronti kerítésére vagy a házfalára, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.
  • A házszámtáblák beszerzéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség esetén pótlásáról az ingatlan tulajdonosa, használója vagy kezelője gondoskodik.  

Természetesen jelen felhívás nem vonatkozik a házszámmal megfelelően megjelölt ingatlan tulajdonosára.

 

A házszámok kihelyezésével kapcsolatos tudnivalókat a Polgármesteri Hivatalban Háfra László műszaki ügyintézővel, (29/382-028/110 mellék)  a megállapított házszámot Németh Viktorné lakcím-nyilvántartási ügyintézővel (29/382-028/103 mellék)    egyeztethetik.

 

Kundra Erika

jegyző