-->

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 20-án (kedd)
16.30 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza

 

N a p i r e n d:

 

1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Polgármester

 

2.) Táborfalva Településrendezés eszközök módosításának elfogadása
Előadó: Polgármester

 

3.) Pályázat kiírása helyi civilszervezetek támogatására
Előadó: Polgármester

 

4.) Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Polgármester

 

5.) Polgármester szabadság- ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Jegyző

 

6.) Táborfalva sportfejlesztési koncepciójának elfogadása
Előadó: Polgármester

 

7.) Táborfalva Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Polgármester

 

8.) Szociális étkeztetési szolgáltatás biztosítása Táborfalva településen tárgyban kiírt
beszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok megvitatása

Előadó: Polgármester

 

9.) E g y e b e k

Nagy Andrásné
polgármester