-->

Kerti hulladékok égetése, növényzet gondozása

Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat, hogy a Kormány a veszélyhelyzet fennállásának időszakáig nem léptette hatályba azt a törvényi rendelkezést, mely megszüntette 2021. január l-től a kerti hulladékok égetésének a lehetőségét.

 

Ennek értelmében Önkormányzatunk érvényben lévő helyi rendelete alapján avar és kerti hulladék égetése tavaszi időszakban március, április hónapokban engedélyezett.

Égetésekor a következőket kell betartani:

  • Kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen lehet égetni.
  • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék stb.)
  • A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.
  • Az égetést 10-19 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
  • Szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, a hulladék égetésének helyszínén olyan eszközöket, illetve felszerelést kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
  • Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Az évközben esetleg újra változó jogszabályi előírásokról tájékoztatást fogunk adni.

 

Növényzet gondozása

A tavaszi hónapokban a növényzet új hajtásokat növeszt, mely annak szépsége és hasznossága mellett – ha nincs megfelelően gondozva - közlekedési problémákat is felvet.

Ezért kérem azokat a lakosokat, akik az ingatlanukon utcafrontra átnyúló lombozatú fákat vagy bokrokat ültettek, – vagy a járda mellé közterületre ültettek növényzetet – hogy azokat szíveskedjenek úgy megnyesni, megmetszeni, hogy az ingatlanról kihajló, illetve a közterületen álló növényzetről behajló ágak a gyalogos közlekedést ne akadályozzák.

Ez vonatkozik a közút és az ingatlan közti közterületre ültetett növényzetre is, hiszen ebben az esetben a behajló ágak a gépjárművek közlekedését akadályozzák.

Kérem, hogy ezeket a növényzeteket vizsgálják meg, s gondoskodó ápolásukkal, karbantartásukkal előzzék meg azt, hogy a közlekedésben másoknak gondot vagy bosszúságot okozzon.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy önkormányzati rendeletünk értelmébe az ingatlan előtti közterületen lévő növényzet gondozása az ingatlan tulajdonosának a feladata, tekintet nélkül arra, hogy azt ki telepítette.

Szintén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz és árok tisztántartásáról és gyommentesítéséről.

Kérek minden táborfalvai ingatlantulajdonost, hogy egész évben folyamatosan végezzék el a kerítés melletti növények gondozását és az ingatlanok előtti közterületek ápolását.

 

Kundra Erika, jegyző