Képviselő-testület

Táborfalva Község 2014-ben megválasztott Polgármestere és Képviselõtestülete

 

 

Balról: Szagri László, Kiss Eszter, Halupka Miklós, Tóth Bertalan (polgármester), Birinyi András (alpolgármester), Nagy András, Polyák Csaba


Bizottságok

Pénzügyi Bizottság: Halupka Miklós (elnök), Nagy András, Kiss Eszter, Vásáreczki Katalin (külsős tag), Sevecsek Péter (külsős tag)

Szociális Bizottság balról): Szagri László (elnök), Halupka Miklós, Polyák Csaba, Szabó Mária (külsős tag), Horváth Béla (külsős tag)


TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2017. ÉVI MUNKATERVE

 

Február  21.      1.) Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megállapítása.

                           2.) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása.

                           3.) Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása.

                           4.) Helyi civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.

                           5.) Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

                                                                       

Március 15.     Nemzeti ünnepünkről megemlékezés

 

Március 20.     Közmeghallgatás és képviselői fogadóóra

 

Március 28.  1.) Tájékoztató a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi munkájáról

                      2.) Helyi szervezetek támogatási pályázatának elbírálása.

                      3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről

                                                                                                                                

Április 25.      1.) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a 2016. évi

                            belső ellenőrzés végrehajtásáról.

                       2.) 2017. évi költségvetési rendelet módosítása- szükség esetén.

                       3.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

                       4.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról.            

                       5.) Település közbiztonsági helyzetének értékelése.                                                                                                             

 

Május 30.       1.) Díszpolgári cím adományozására beérkezett ajánlások megvitatása.

                        2.) DAKÖV Kft. tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről.

                        3.) TÜF Nonprofit Kft. további működtetésének felülvizsgálata

                        4.) TS-Gastro Kft-vel kötött szolgáltatói szerződés módosítása

 

 Június  3.       Önkormányzat által szervezett nagyközségi ünnep

 

Június 27.      1.)  NHSZ –OKÖT Nonprofit Kft. tájékoztatója a helyi hulladékgazdálkodási

                              feladatok ellátásáról, a  szolgáltatói szerződés felülvizsgálata.

                        2.) Beszámoló a Napraforgó Óvoda 2016/2017-es nevelési évben végzett

                            tevékenységéről, a 2017/2018-as nevelési év indulásáról.

                            Óvodai csoportszámok meghatározása a 2017/2018-as nevelési évre.

                         3.) Óvoda alapító okiratának módosítása

                                                                                  

Szeptember 26.   1.) Tájékoztató a Csurgay Franciska Általános Iskola 2016/2017-es

                                tanévben végzett tevékenységéről , a 2017/2018-es tanév indulásáról.

                             2.) Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről.

                             3.) Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról, a 2017.

                                  évi költségvetési rendelet módosítása.

                     

Október 20.         Megemlékezés nemzeti ünnepünkről (települési és iskolai rendezvény)

 

 

 

Október 31.        1.) Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról (Jókai Mór

                                  Művelődési Ház, Nagyközségi és Iskolai Könyvtár).

                             2.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról.

                             3.) Önkormányzat szociális rendelete szerinti karácsonyi támogatások

                                  megállapítása.       

                           

November 28.     1.) 2018. évi költségvetést megalapozó önkormányzati rendeletek

                                 módosítása.

                             2.) 2018. évi költségvetés előkészítése

                             3.) 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

                             4.) Tájékoztatás az adóügyi feladatok ellátásáról

                             5.) Bizottságok beszámolója a 2017. évi tevékenységükről, átruházott

                                 hatáskörben tett intézkedéseikről.