-->

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023.május 30-án (kedd)

16.30 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza

 

N a p i r e n d:     1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
                                  Előadó: Polgármester

                            

                            2.) DAKÖV Kft tájékoztatója a nagyközségi vízművek üzemeltetéséről

                                  Előadó: Jasper Lóránt ügyvezető igazgató

 

                            3.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról

                                 Előadó: SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft

 

                            4.) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati

                                 rendelet módosítása

                                 Előadó: Polgármester

 

                            5.) 2023.évi költségvetési rendelet módosítása

                                  Előadó: Polgármester

 

                             6.) Táborfalva Településrendezési Eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések

                                  meghozatala

                                  Előadó: Polgármester

 

                            7.) A szociális alapellátás Szakmai programjának felülvizsgálata

                                 Előadó: Polgármester   

 

                            8.) Tájékoztató a Települési Értéktár Bizottság működéséről

                                  Előadó: Polgármester    

 

              9.) Útfelújításra pályázat benyújtása

                    Előadó: Polgármester

                         

                         10.) E g y e b e k

           

                                 Zárt ülés keretében:

                           11.) Díszpolgári cím adományozása

                                  Előadó Polgármester

 

 

 

Táborfalva, 2023. május 25.                                                                   

 

                                                                                                               Nagy Andrásné

                                                                                                                 polgármester

 

Kutak engedélyezése

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített és üzemeltetett ásott vagy fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.

 

III. Tökjó nap - Képes beszámoló

Idősek napja 2022 - Képes beszámoló

Háziorvosok rendelési idejének változása!

Tájékoztató gázpalackok tárolásával kapcsolatban

Tájékoztatás parlagfű mentesítéssel kapcsolatban

Falunap 2022 Képgaléria

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

 

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban OTSZ ]

  1. Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent meg a területen, amit csak égetéssel lehet semlegesíteni), külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

 

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.

 

  1. Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem rendelkezik (jelen információk alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő hatályos régi önkormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol van Önkormányzati rendelet, ott annak megfelelően lehet kerti hulladékot (vagyis ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni a megadott napon és időtartamban. Amennyiben nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos az égetés.

 

  1. Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

 

Megemlékezés az 1848-as forradalomról 2022. március 11-én

Képgaléria

(Kattintson a linkre!)

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára