Katonai toborzás

Hulladékszállítással kapcsolatos információk 2019

Részletek a letölthető fájlban olvashatók.

 

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

Szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a kormány által biztosított 12.000 Ft-os téli rezsicsökkentés lezárásának új határideje 2019.december 31.

 

Az októberben leadott igényléseket továbbította hivatalunk a Magyar Államkincstárhoz, ahonnan december végén érkezett vissza a jóváhagyott lista, amely Táborfalván 208 családot tartalmaz. Bekértük az árajánlatokat fára, szénre, pelletre és gázra. Ezeket a szerződéseket a héten aláírtuk a vállalkozásokkal. Elkészültek a határozatok, illetve az átvételhez szükséges igazolások. Ezek a héten postázásra kerülnek. A levelek tartalmazzák a szükséges tudnivalókat.

 

A kormány döntésének megfelelően, a fűtőanyagokat a kedvezményezetteknek kell elszállítania személyesen, vagy meghatalmazott útján. Meghatalmazási formanyomtatvány a fakereskedőnél található. Mivel önkormányzatunknak Áfás számlával kell elszámolnia, a számlák tartalmazzák a 27%-os Áfát is, így az árak magasabbak a feketekereskedelemben tapasztalhatóaknál. Az elszállításra december 15-ig van lehetőségük az érintetteknek. Kérdéseikkel fordulhatnak a kereskedőhöz, vagy Kundra Erika jegyzőhöz.

 

Tóth Bertalan, polgármester

Koszorúzás a doni áttörés emlékezetére

A Dabasi Honvédtüzér Alapítvány kezdeményezésére Táborfalva Nagyközség Önkormányzata harmadik alkalommal koszorúzza meg Világháborús emlékművünket a Doni áttörés napján.

 

Emlékművünkön a két világháborúban elesett táborfalvi lakosok nevei találhatóak. Ebben az évben január 12-én, szombaton 9 órakor kerül sor az eseményre.

Erre az alkalomra invitálom településünk lakóit, civil szervezeteit, intézményeit.

 

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

 

Tóth Bertalan, polgármester

Tájékoztató

Tisztelt Címzettek!

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy társaságunk a közeljövőben lecseréli a közszolgáltatás keretében 60-80 literes kukát fizető ügyfelek edényeit. Azok az érintett ügyfelek akik a kisebb űrméretű edények után fizetik meg a hulladékdíjat, fizikailag is a megfelelő méretű edényt kapják meg. Az edénycserék a szolgáltatás napján, ürítés után fognak megtörténni az érintett településeken az alábbiak szerint:

Település

80 l-es edény

60 l-es edény

Inárcs

x

x

Tatárszentgyörgy

x

x

Hernád

x

 

Újlengyel

x

 

Táborfalva

x

 

Újhartyán

x

 

Pusztavacs

x

 

(80 l-es edény minden településen, 60 l-es edény Inárcs és Tatárszentgyörgy településeken)

 Érintett Ügyfelek Társaságunktól külön értesítést az edénycseréről nem kapnak.

 

Kérném a fentiek tudomásul vételét!

 

Üdvözlettel:

Volenszki József – ügyvezető

NHSZ Dabas Kft.

Lakossági tájékoztató

Értesítem Táborfalva lakosait, hogy önkormányzatunk helyettesítési szerződést kötött a hernádi székhelyű VITAL-KOLLÁR Háziorvosi Betéti Társasággal községünk háziorvosi feladatainak átmeneti ellátására. A szerződés értelmében a feladatellátást Dr. Bajnóczy Géza háziorvos személyével látja el a Bt. 2018. december 20-i kezdettel. 

Rendelési idő: Hétfő: 13-17

                            Kedd: 08-12

                            Szerda: 13-17

                           Csütörtök: 08-12

                           Péntek: 08-12 óráig.          

Az elmúlt időszak kellemetlenségeiért elnézést kérek! Orvos keresésünk továbbra is él, bízom benne, hogy előbb-utóbb rendeződik a szolgáltatás helyzete!

 

Tóth Bertalan

polgármester  

Kutak fennmaradási engedélyezése

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az országgyűlés módosította a kutak fennmaradási engedélyének benyújtási határidejét.  Az  elfogadott törvénymódosítása során : mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt és annak fennmaradási engedélyét 2020. december 31-ig kérelmezi.

 

Kormányzati szándék , hogy az újonnan létesítendő kutak engedélyezése, valamint a már meglévő illegális kutak fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és legköltséghatékonyabb folyamat legyen.

Javaslom, hogy akinek bejelentetlen kútja van, egyelőre várjon a fennmaradási engedélyezési eljárás megindításával, mivel a jövő év első félévében várható, hogy újonnan szabályozzák  majd a bejelentés eljárási rendjét.  

 

Amennyiben az eljárással kapcsolatban megjelenik az új rendelet, úgy arról széleskörűen tájékoztatjuk a lakosságot.

 

Kundra Erika, jegyző

Megkezdődik a Német dűlő felújítása

Tisztelt Táborfalvi Lakosok!

Tájékoztatom az itt élőket, hogy megkezdődik a Német dűlő felújítása. A döntő részben pályázati támogatásból megvalósuló beruházás során egy 3,5 m szélességű mart aszfaltos út épül, mely alatt több rétegű, megfelelő teherbírású útalap lesz. Egyik oldalán vízelvezető árkok kerülnek kialakításra. Az út nyomvonalának geodéziai kimérése megtörtént. Az elmúlt évtizedekben a ténylegesen használt út eltávolodott a hivatalos nyomvonaltól. Ezt most rendezzük, az út visszakerül a térképeken jelölt hivatalos helyére. A szükséges fakivágások, gallyazások, cserjeirtások, földmunkák csak az út nyomvonalát érintik, magántulajdonon nem történnek munkálatok. Az utak melletti tulajdonosok kötelezettsége lenne megakadályozni, hogy területeikről a növényzet benőjön az útszelvénybe és ott akadályozza a forgalmat. Ezt a feladatot most a Német dűlőn a kivitelező elvégzi, de a későbbiekben ez a kötelezettség továbbra is a tulajdonosokat terheli!

A kivitelezés okozhat kellemetlenségeket az ott lakóknak, közlekedőknek, de úgy gondolom az eredmény jóval több örömöt fog okozni!

Megértésüket előre is köszönjük!

 

Tóth Bertalan, polgármester

Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztató Változásról

Az Illeték törvény (1990. évi XCIII tv.) változása miatt 2018. július 01-jétől kezdődően évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás illetékmentes.

Továbbra is illetékmentes:
a családi állapot változásából eredőnévváltozás miatt indult eljárás
az eltulajdonított okmányokpótlására irányuló eljárás
a 18. életévét be nem töltött személy személyi- és lakcím igazolványának kiállítása

dr. Garajszki Gábor
járási hivatalvezető


Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója  a KRESZ-tanfolyam vizsgadíjáról

A 2017. július 01. napján hatályba lépő, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében 2018. július 01. napjától a Kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személy veheti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I. sz. vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozó jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében. Pályázat beadási határideje: 2018. május 31.

 

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára