-->

Tájékoztató

Falunap 2022!

 

 

Húsvéti Köszöntő

Kedves Táborfalviak!

 

A kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét alkalmából köszöntöm településünk minden lakosát! Húsvétkor kerüljön kiemelt helyre az elhatározás, hogy hitünkben is megújítjuk életünket, hiszen ez az ünnep a reménység és a megújulás ünnepe!

 
Húsvétkor valami új kezdődött: győzött az élet, győzött az Élet Ura. Föltámadt Krisztus és az ő feltámadása a mi reménységünk. Remény arra, hogy a tiszta szó becsülete, a jó munka tisztelete, a családi élet védelme, a nemzedékek békés együtt élése, mind valósággá lehet. Nagy szükség van napjainkban is a hitre, a reménységre, a megújulásra. A régi időkben a húsvéti víznek, mint az élet vizének, a tisztaság, a termékenység szimbólumának különleges erőt tulajdonítottak. Hittek annak tisztító erejében, így űzték el a betegséget és biztosították az egészséget az esztendő hátralévő részére.
 
A Húsvéthétfő hagyományosan mindig is az összetartozás, az egymáshoz tartozás kifejezésének az alkalma volt nem pedig az egymás elől való elmenekülésé, mint napjainkban. Arra adott lehetőséget, hogy családon belül vagy kívül rokonok, barátok meglátogassák egymást, és megerősítsék az egymáshoz fűződő kötelékeiket. Úgy gondolom, hogy ma erre nagyobb szükség van, mint valaha, hiszen az emberi kapcsolatokat semmi sem pótolja. Az összetartozás érzése elhal, ha nincsenek együtt gondolkodásra, emlékezésre indító, közös élményeinket gazdagító alkalmak. Ebből következik, hogy az a közösség, amelyik ragaszkodik a hagyományaihoz, és képes újakat is teremteni, az bízik a jövőjében. Jó látni, hogy évről évre visszatalálunk az ünnepeinkhez.

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok szeretettel településünk minden lakójának!

 

Nagy Andrásné, polgármester

 

Táborfalva Díszpolgára 2022

Tisztelt Lakosok!

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendelete alapján minden év április 30-ig lehet javaslatot tenni a  „Táborfalva Díszpolgára” elismerő címre.

 

Díszpolgári  cím adományozható annak a

     a) Táborfalván született vagy itt élő személynek, aki a település fejlődése, gyarapítása érdekében a helyi társadalmi, gazdasági életben a köz és lakosság javára példaértékű, sikeres tevékenységet folyatott vagy bármely más módon, hosszú időn keresztül a lakosság érdekeit önzetlenül szolgálta és  példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye köztiszteletben áll

     b) személynek, aki valamilyen kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Táborfalva jó hírnevének növeléséhez.  

 

 A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

 A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település a tiszteletét és háláját fejezi ki, ez a kitüntetett személy részére anyagi javakkal nem jár.

 

 Díszpolgári címre javaslatot tehet minden táborfalvai lakos, szervezet, egyesület, intézmények vezetői, önkormányzati képviselő, képviselő-testület bizottsága, polgármester.

 

A javaslatot írásban, indokolással együtt a polgármesterhez kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kella címre méltónak tartott személy nevét, lakcímét, tevékenységének, életművének általános ismertetését továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

Az elismerő javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület felé.

  

 

 

Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy javaslataikat a fenti tartalom szerint írásban és a támogatók által aláírva a polgármesteri hivatalba április 30-ig eljuttatni szíveskedjenek.

 

 

                                                                                                           Kundra Erika

                                                                                                                  jegyző

 

Álláshirdetések a Daköv Kft.-nél

Az álláshirdetések az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

 

Karbantartó munkatárs

Könyvelő

Pénzügyi ügyintéző

Segédmunkás

Villanyszerelő

 

Országgyűlési választások 2022

Pályázati kiírás óvoda-bölcsőde intézményvezetésére

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör betöltésére. 

A pályázat megtekintéséhez kattintson ide

Óvodai beiratkozás

Az óvodai beiratkozás a 2022-23-es nevelési évre a 19/2021 (III.10) EMMI rendelet alapján történik.

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat részéről tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Táborfalva Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsődébe a gyermekeket a 2022/2023-es nevelési évre 2022. április 21. és 22. napján (szerda, csütörtök,) de. 08.00 – du. 17.00 óra között lehet beíratni.

A beíratás helye: Napraforgó Óvoda 2381 Táborfalva, Petőfi u. 19.

 

Kormányablak busz Táborfalván!

Hirdetmény

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára