Meghívó

 

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és a táborfalvai CSURGAY FRANCISKA ÁLTALÁNOS ISKOLA szeretettel meghívja Önt és Kedves családját

2018. OKTÓBER 19-én/ pénteken/ 12.00 órakor kezdődő

az 1956. október 23. forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre !

 

Program:

12.00: Ünnepi műsor

Előadják: Csurgay Franciska Általános Iskola diákjai

Helye: Általános Iskola tornaterme

 

12.45: Koszorúzás az 1956-os emlékműnél

Helye: Jókai Mór Művelődési Ház előtti park

 

Meghívó

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális
Bizottsága szeretettel meghívja 55 éven felüli Nyugdíjasait a

2018. OKTÓBER 16.-ÁN /KEDD/

RENDEZENDŐ IDŐSEK NAPJÁRA

 

Vendégvárás 12.00. órától a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN,
majd a  helyi Óvodások és Általános Iskolások műsora.

Ebéd: 13.00 órától folyamatosan.

Ezt követően előadó művészek szórakoztatják kedves vendégeinket.
Busz indul:

11.30 órakor   Dózsa Gy. út - Arany J. útról
11.45 órakor   Rákóczi út     - Kossuth L. útról  
12.00 órakor   Honvéd útról

Mindenkit szeretettel várunk!
Szociális Bizottság

 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata az évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.

A 2019. évi forduló „A” és „B” típusú  részletes pályázati kiírásai megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal  hirdetőtábláján. /2381. Táborfalva, Köztársaság tér 1. földszint/ valamint az önkormányzat honlapján (www.taborfalva.hu)

 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz  2018. november 6 -ig lehet benyújtani.

Az ösztöndíjban kizárólag Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának területén állandó

lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 

Mindkét típusú ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

Az ösztöndíj elbírálására Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármestere jogosult.

 

FIGYELEM! A pályázat beadásához az EPER BURSA elektronikus rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel pályázati anyagaikat a rendszerben. A feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, az előírt mellékletekkel együtt kell az Önkormányzat részére benyújtani a pályázónak.

A típusú pályázati kiírás B típusú pályázati kiírás

 

 

Pályázati kiírás

Képviselő-testület a Jókai Mór Művelődési Ház és
Könyvtár Igazgatói beosztás ellátásra pályázatot ír ki. A pályázat
beadási határideje: 2018. november 6. A pályázati kiírás az alábbiakban
olvasható.

 

 

Információ a téli rezicsökkentésről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri természetbeni támogatásban részesíti.

 

A határozat értelmében az igénybejelentést az jogosult benyújtani, aki a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, és a háztartása gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.

Az igénybejelentés az ingatlanokhoz eljuttatott, valamint a településünk honlapján, és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál elhelyezett igénybejelentő nyilatkozaton tehető meg. A kitöltött nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál adható le.

 

Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. (hétfő) napja.

 

A helyi önkormányzatok feladata az igénybejelentések előszűrése, összesítése és továbbítása a Belügyminisztérium részére.

Az igénybejelentések ellenőrzését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi. Az ellenőrzésen feltárt rosszhiszemű adatszolgáltatás jogi következményekkel jár!

 

Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges igénybejelentő nyilatkozatot!

 

 

 

 

 

 

Tóth Bertalan, polgármester

Dr. Erdős Gábor rendelése

Tájékoztatjuk tisztelt beteginket, hogy Táborfalva 1 és 2 számú háziorvosi körzetében a háziorvosi feladatokat Dr. Erdős Gábor háziorvos látja el.

Rendelési idő 2018. augusztus 1-től:

Hétfő: 11:00 - 17:00

Kedd: 8:00 - 14:00

Szerda: 11:00 - 17:00

Csütörtök: 8:00 - 14:00

Péntek: 8:00 - 14:00

Hétfőtől Péntekig ügyeletet tart: 7:00 - 17:00

Telefon: +36-30-201-1868

Minden nap 8:00-tól recept felírásra, kötözésre, injekció beadásra van lehetőség.

Megkezdődik a Német dűlő felújítása

Tisztelt Táborfalvi Lakosok!

Tájékoztatom az itt élőket, hogy megkezdődik a Német dűlő felújítása. A döntő részben pályázati támogatásból megvalósuló beruházás során egy 3,5 m szélességű mart aszfaltos út épül, mely alatt több rétegű, megfelelő teherbírású útalap lesz. Egyik oldalán vízelvezető árkok kerülnek kialakításra. Az út nyomvonalának geodéziai kimérése megtörtént. Az elmúlt évtizedekben a ténylegesen használt út eltávolodott a hivatalos nyomvonaltól. Ezt most rendezzük, az út visszakerül a térképeken jelölt hivatalos helyére. A szükséges fakivágások, gallyazások, cserjeirtások, földmunkák csak az út nyomvonalát érintik, magántulajdonon nem történnek munkálatok. Az utak melletti tulajdonosok kötelezettsége lenne megakadályozni, hogy területeikről a növényzet benőjön az útszelvénybe és ott akadályozza a forgalmat. Ezt a feladatot most a Német dűlőn a kivitelező elvégzi, de a későbbiekben ez a kötelezettség továbbra is a tulajdonosokat terheli!

A kivitelezés okozhat kellemetlenségeket az ott lakóknak, közlekedőknek, de úgy gondolom az eredmény jóval több örömöt fog okozni!

Megértésüket előre is köszönjük!

 

Tóth Bertalan, polgármester

Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztató Változásról

Az Illeték törvény (1990. évi XCIII tv.) változása miatt 2018. július 01-jétől kezdődően évente egy alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásra irányuló eljárás illetékmentes.

Továbbra is illetékmentes:
a családi állapot változásából eredőnévváltozás miatt indult eljárás
az eltulajdonított okmányokpótlására irányuló eljárás
a 18. életévét be nem töltött személy személyi- és lakcím igazolványának kiállítása

dr. Garajszki Gábor
járási hivatalvezető


Dabasi Járási Hivatal tájékoztatója  a KRESZ-tanfolyam vizsgadíjáról

A 2017. július 01. napján hatályba lépő, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében 2018. július 01. napjától a Kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak.

A támogatást minden magyar állampolgár, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjaiban meghatározott személy veheti igénybe, aki 2017. július 01. napját követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a felújított
orvosi rendelőben történik ismét a háziorvosi és fogászati ellátás.

Pályázati felhívás háziorvosi feladatok ellátására

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az I. sz. vegyes háziorvosi körzetben, háziorvosi feladatok ellátására határozatlan idejű vállalkozó jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében. Pályázat beadási határideje: 2018. május 31.

 

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára