-->

Meghívó Képviselő - testületi ülésre

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.október 27.-én (kedd)

16.30 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza

 

N a p i r e n d:

1.) Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Polgármester

 

2.) Tájékoztató a temető üzemeltetési feladatainak ellátásáról

Előadó: SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft

 

3.) Tájékoztató a MOZAIK újság felelősszerkesztői feladatainak ellátásáról

Előadó: Fekete Gyula szerkesztő

 

4.) Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Polgármester

 

5.) Víziközmű rendszer vagyonértékelése

Előadó: Polgármester

 

6.) Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület folyószámlahitel felvételéhez kézfizető kezesség vállalása

Előadó: Polgármester

 

7.) Gyermekjóléti és szociális ellátások dokumentumainak elfogadása

Előadó: Polgármester

 

8.) Önkormányzati ingatlanok vásárlására érkezett ajánlat megvitatása

Előadó: Polgármester

 

9.) E g y e b e k

 

Táborfalva, 2020.október 22.

 

Nagy Andrásné

polgármester

Táborfalva Nagyközség Videó

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata az évben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.

A 2021. évi forduló „A” és „B” típusú  részletes pályázati kiírásai megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal  hirdetőtábláján. /2381. Táborfalva, Köztársaság tér 1. földszint/ valamint az önkormányzat honlapján (www.taborfalva.hu)

 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz  2020. november 5 -ig lehet benyújtani.

 

Az ösztöndíjban kizárólag Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 

Mindkét típusú ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Az ösztöndíj elbírálására Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármestere jogosult.

FIGYELEM! A pályázat beadásához az EPER BURSA elektronikus rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel pályázati anyagaikat a rendszerben. A feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, az előírt mellékletekkel együtt kell az Önkormányzat részére benyújtani a pályázónak.

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

Mezőgazdasági összeírás

Településünkön az összeírást Mészáros Bárkányi Márta és Miklós Melitta végzi.

Polgármesteri tájékoztató a 2020. szeptember 18-án megjelent Kormányrendelet védelmi szabályairól

1. A száj és az orr kötelező eltakarása

2020. szeptember 21. napjától a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles az alábbi helyeken orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. ( A sál és kendő viselése már nem elfogadott!)

 

a)  tömegközlekedési eszközön és minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

b) kereskedelmi üzletben (kivéve vendéglátóhely) történő vásárlás, illetve az  üzletben történő munkavégzés során,

c)  a bevásárlóközpont területén,( vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek kivételével)

d) a  fellépők kivételével az  előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet,

e)  a mozi területén,

f) könyvtárakban, közművelődési és kulturális  intézményekben, levéltárakban

g) ügyfélfogadási időben

         - a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

          -postán

          - minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

h) egészségügyi intézmény területén

 

Tájékoztató a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan


Polgármesteri köszöntő

"Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog;..." – István király intelmei - részlet

 

Kedves Táborfalvi Polgárok!

 

Örömmel és tisztelettel köszöntök mindenkit államalapító Szent István királyunk ünnepén! Ezer évnél is több múlt el az államalapítás óta, de Szent István, az első magyar király emléke egyáltalán nem halványodik. Egy évezred távlatából szentéletű első királyunk, István életműve még mindig iránymutató, kapaszkodó, múlt, de egyben jövő. És ez mindig is így lesz, amíg magyar ember él a földön. Politikai, vallási és társadalmi szempontból is ő teremtette meg Magyarországot, kijelölve és biztosítva a jövőbe vezető utat az ország népének. A mai napon tisztelgünk a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk fennmaradásához, jólétéhez.

 

Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni – ezekben a veszélyeztetett időkben nem is olyan könnyű. Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről a szél, sújtson bennünket bármilyen világjárvány, augusztus 20-a, s benne I. István király soha el nem halványuló alakja mindig része volt és része lesz a magyar nyárnak. Tetterős királyunk, Szent István élete mutatja az utat. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és embertársaink előtt. Ez augusztus 20-a és Szent István legfőbb üzenete a ma emberének. Tudom, hogy ez ma is nehéz feladat, talán még nehezebbnek is tűnhet, mint az államalapítás idején. De tetterős ember képes szembenézni múltjával és jelenével. Képes higgadtan mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, és levonja a szükséges következtetéseket a számvetésből. Vannak céljai, saját létfenntartásán túlmutató, magasabb rendű céljai, és rendelkezik a célok eléréséhez szükséges akaraterővel. Sok évszázaddal Szent István után, nemzetünk sorsának egy nagy fordulópontján így fogalmazta ezt meg a legnagyobb magyar, Széchenyi István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Erre a szemléletmódra van talán legnagyobb szükség a mai Magyarországon s még inkább Táborfalva nagyközségben is. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, településért, s csakis így lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni, méltón az elődökhöz, méltón Szent István királyunkhoz.

 

Táborfalva, 2020. augusztus 20.

Nagy Andrásné, polgármester

Táborfalvi lő- és gyakorlótér természeti értékei

Kedves Táborfalviak!

 

Örömmel adunk hírt arról, hogy „A táborfalvi lő- és gyakorlótér természeti értékei” helyi értékünk bekerült a Pest Megyei Értéktárba!

 

Köszönjük az értéktárhoz beküldött javaslatunk elkészítésében nyújtott szakmai segítséget és támogatást Csóka Annamária biológusnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság projektvezetőjének!

 

Borsi Mária, a Táborfalvi Települési Értéktár Bizottság tagja

 

Információk a receptkiváltásról

Hogyan tudom kiváltani más személy receptjét?

 

A gyógyszerek kiváltása a következő módokon történhet:

  • felírási igazolás alapján (birtoklás alapú kiváltás): a papír alapú felírási igazolás átadásával a páciens jogosultságot adhat másnak az adott elektronikus receptet kiváltására,
  • a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-számát közli, és a gyógyszertárban saját természetes személyazonosító adatait hitelt érdemlően igazolja.
  • felírási igazolás nélkül, TAJ-alapon: az ellátott saját receptjeit válthatja ki személyazonosításra alkalmas okmánya és TAJ-kártyája, vagy eSzemélyi igazolvány használatával,
  • felírási igazolás nélkül, TAJ-alapú kiváltással meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett az érintett páciens TAJ-számának ismeretében, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
  • felírási igazolás nélkül, TAJ-alapú kiváltással törvényes képviselet alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, az érintett páciens TAJ-számának ismeretében bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.

 

Parlagfű elleni védekezés

Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatója a parlagfű elleni védekezési kötelezettséggel kapcsolatban.

 

 

Oldalak

Feliratkozás www.taborfalva.hu RSS csatornájára