-->

Zajcsökkentési terv

Tisztelt Táborfalvai Lakosok!

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Fenntartható Közlekedés Kutatóközpont Közlekedésakusztikai Osztálya a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében elkészítette a települést érintő nagy forgalmú vasúti és közúti hálózat stratégiai zajtérképeit és intézkedési terveit.

Ezen tervjavaslatokat Önkormányzatunk megkapta, melynek, nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

 

A fentiek alapján tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy az érintett tervjavaslatok az alábbi linkre kattintva elérhetők. A tervjavaslattal kapcsolatos véleményüket a muszak@taborfalva.hu e-mail címre tehetik meg a tervjavaslat közzétételétől számított 30 napon belül.