Tájékoztató az ingyenes óvodai és bölcsődei étkezésről

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gyermekvédelmi törvény 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései kibővíti az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezők körét.

 

Az  óvodai, bölcsődei  nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára

 

2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen kerül biztosításra:

  •     rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
  •     tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
  •     gyermek olyan családban él, amelyben – függetlenül az életkorától - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  •     gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  •     gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
  •     gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át    (2015.évben 89.408,- Ft-ot)

 

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani.

 

Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások becsatolása szükséges:

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a határozat

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

 

Nevelésbe vették: határozat a nevelésbe vételről

 

A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

 

Nyilatkozat átvehető a Napraforgó Óvodában (2381 Táborfalva, Petőfi u. 17.), valamint letölthető a www.taborfalva.hu és a www.napraforgo-ovoda.hu  honlapokról.

 

A Nyilatkozat 2015. augusztus 24.-től nyújtható be, a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. A kedvezményt a leadott nyilatkozat és valamennyi szükséges dokumentum hiánytalan benyújtásának napjától lehet biztosítani. (Kivétel: a gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozat érvényessége napjától kell biztosítani és visszamenőleg is érvényes).

 

Felhívom figyelmüket, hogy ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, gondviselő köteles bejelenteni az intézményvezetőnél:

  •     a távolmaradást és annak várható időtartamát,
  •     a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A bejelentést mindkét esetben előtte való napon 11.00 óráig tudjuk figyelembe venni az étkezés megrendelése miatt.

                                                                    

Letölthető anyagok:

- Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez és tájékoztató a kitöltéséhez

                                                                                                        

                                                                                                               Kundra Erika

                                                                                                                    jegyző