-->

Táborfalva Díszpolgára 2022

Tisztelt Lakosok!

 

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendelete alapján minden év április 30-ig lehet javaslatot tenni a  „Táborfalva Díszpolgára” elismerő címre.

 

Díszpolgári  cím adományozható annak a

     a) Táborfalván született vagy itt élő személynek, aki a település fejlődése, gyarapítása érdekében a helyi társadalmi, gazdasági életben a köz és lakosság javára példaértékű, sikeres tevékenységet folyatott vagy bármely más módon, hosszú időn keresztül a lakosság érdekeit önzetlenül szolgálta és  példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye köztiszteletben áll

     b) személynek, aki valamilyen kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Táborfalva jó hírnevének növeléséhez.  

 

 A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

 A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település a tiszteletét és háláját fejezi ki, ez a kitüntetett személy részére anyagi javakkal nem jár.

 

 Díszpolgári címre javaslatot tehet minden táborfalvai lakos, szervezet, egyesület, intézmények vezetői, önkormányzati képviselő, képviselő-testület bizottsága, polgármester.

 

A javaslatot írásban, indokolással együtt a polgármesterhez kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kella címre méltónak tartott személy nevét, lakcímét, tevékenységének, életművének általános ismertetését továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását.

Az elismerő javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület felé.

  

 

 

Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy javaslataikat a fenti tartalom szerint írásban és a támogatók által aláírva a polgármesteri hivatalba április 30-ig eljuttatni szíveskedjenek.

 

 

                                                                                                           Kundra Erika

                                                                                                                  jegyző