-->

Polgármesteri tájékoztató a 2020. szeptember 18-án megjelent Kormányrendelet védelmi szabályairól

1. A száj és az orr kötelező eltakarása

2020. szeptember 21. napjától a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles az alábbi helyeken orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. ( A sál és kendő viselése már nem elfogadott!)

 

a)  tömegközlekedési eszközön és minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

b) kereskedelmi üzletben (kivéve vendéglátóhely) történő vásárlás, illetve az  üzletben történő munkavégzés során,

c)  a bevásárlóközpont területén,( vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az  irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek kivételével)

d) a  fellépők kivételével az  előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet,

e)  a mozi területén,

f) könyvtárakban, közművelődési és kulturális  intézményekben, levéltárakban

g) ügyfélfogadási időben

         - a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

          -postán

          - minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

h) egészségügyi intézmény területén

 

2. A rendelet betartatása és a rendelet megszegésének következményei

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a helyiségben vagy a tömegközlekedési eszközön tartózkodók a maszkot az előírások szerint viseljék.

Azt a  személyt, aki a  maszkot az  üzemeltető felszólítására sem viseli vagy nem a meghatározott módon viseli,  az  üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, (kereskedelmi üzlet esetében a kiszolgálást megtagadni) és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A  tömegközlekedési eszközön: az a személyt aki  a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli a meghatározott módon a  maszkot, vagy nem hagyja el a  tömegközlekedési eszközt, azt a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles az utazásból kizárni és a rendőrségnél szabálysértési eljárást kezdeményezni, a gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

 A kormányrendelet betartatásának ellenőrzését a kormányhivatal, kereskedelmi hatóság és rendőrség látja el.

A kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedés megszegése szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a  kereskedelmi egységek  és mozik üzemeltetői nem tartják, illetve nem tartatják be a maszk viselésének szabályait úgy  a helyiség ideiglenes bezárását is elrendelheti a hatóság.

 

3. Köznevelési védelmi intézkedések

A Kormányrendelet értelmében a köznevelési intézményekben (óvoda, iskola, szakképző iskola) október 1. napjától:

- kötelező a hőmérséklet mérése.  A gyermek, tanuló akkor léphet be az intézménybe, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,

- kizárólag a kormányrendeletben meghatározott személyek léphetnek be az intézmény területére. A gyermeket, tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a maszk kötelező viselésével az  intézmény területére a  testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.

 

4. A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések

Zenés, táncos rendezvényeken részt vevők száma (zárt és nem zárt helyeken egyaránt) nem haladhatja meg az 500 főt. A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tartózkodni tilos.

A  vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az  ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. 23.00 óra után kizárólag az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

 

Tájékoztatom Táborfalva lakosságát, hogy a település minden önkormányzati intézményében kötelező a maszk viselése és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata. A tavaszi járványt a lakosság fegyelmezett viselkedésének köszönhetően megbetegedések nélkül  éltük meg, amit most is megköszönök Önöknek.  Kérek minden táborfalvit, hogy a következő időszakban ismét fogadja el és tartsa be a járványvédelmi előírásokat saját egészsége, családja  egészsége és így együtt településünk lakóinak egészsége érdekében.

 

Nagy Andrásné

polgármester