-->

Pályázati felhívás kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992 évi XXXIII. törvénynem a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XIII.26.) Korm.rendelet 1/A. § (1) bekezdése alapján 4 fő kisgyermeknevelő munkakör betöltésére pályázati felhívást tesz közzé.

A közalkalmazotti jogviszony időtatama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Cseperedő Bölcsőde 2381 Táborfalva, Kőrösi u. 78-80.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevételével. A csecsemők és a kisgyermekek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet 2.1 pontjában előírt szakképesítés.
 • egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkérésének igazolása
 • nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 10/A. § (1) e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör várhatóan 2021. augusztus 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 17.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bölcsődei kisgyermeknevelőként megszerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • személyesen, Nagy Andrásné polgármesternél, 2381 Táborfalva, Köztársaság tér l.  A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését: „Kisgyermeknevelő”.
 • elektronikus (szkennelve) úton a onkormanyzat@taborfalva.hu email címre.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot Táborfalva Nagyközség Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója hirdette meg a várhatóan 2021. szeptemberben újonnan megnyitó Cseperedő Bölcsőde kisgyermeknevelői álláshelyeire.   Nyertes pályázatot a személyes meghallgatást követően az óvoda-bölcsőde többcélú intézmény vezetője választja ki.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázatot kiíró 4 hónap próbaidőt határoz meg.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.taborfalva.hu  , Táborfalva közösségi portála.