Pályázat közművelődési munkakör betöltésére

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet
 

közművelődési

  munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 2. ( Jókai Mór Művelődési Ház)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Biztosítja az intézmény SZMSZ-ben meghatározott közművelődési feladatainak ellátását.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú képzettség vagy középfokú képesítés és közművelődési szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • helyismeret
 • közművelődési szakképesítés

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű kapcsolatteremtő képesség, szervezőkészség, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes   szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván (alkalmazás esetén) nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésen szükséges kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2017. június 16-tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Bertalan polgármester nyújt, a 06-30-9588438 -os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot:770/2017 valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.
 • Személyesen: Tóth Bertalan polgármester, 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.

 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.