-->

Lakossági tájékoztatás

Kedves Táborfalviak!

 

A napokban több lakosunk tájékoztatott arról, hogy levelet kaptak a budapesti székhelyű Foldana Kft követelésbehajtótól, amiben értesítették őket, hogy az NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft (hulladékszállítást végző szolgáltató) által kimutatott tartozás miatt behajtási eljárás indult velük szemben.

 

Telefonon megkerestük ez ügyben a dabasi NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft-t. A kapott tájékoztatás alapján azt javaslom az érintetteknek, hogy (levélben vagy e-mailben) írjanak levelet az NHSZ-OKÖT Nonprofit Kft-nek (2371 Dabas, Szent István út 133 vagy kintlevoseg.dabas@nhsz.hu ), melyben emeljenek kifogást a kimutatott tőke tartozás összege ellen, mivel eddig nem kaptak erről a fennálló tartozásról fizetési felszólítást. Kérjenek a hátralék keletkezéséről tájékoztatást a tartozás keletkezésének évek szerinti kimutatásával és kérjék a behajtási eljárás szüneteltetését is! Ezt a levelet célszerű a behajtást elindító Foldana Kft-nek is megküldeni (elérhetőségük a levelükben található), de annyit mindenképpen szükséges velük írásban közölni, hogy nem értenek egyet a kimutatott tartozással és ez ügyben már megkeresték a hulladékszolgáltatót is.

 

Tisztelettel: Nagy Andrásné, polgármester