-->

Lakossági tájékoztatás

Tisztelt Lakosaink!

 

A Kormány által 2021. március 8-tól elrendelt védelmi intézkedések alapján Táborfalva közintézményeinek  működéséről az alábbi tájékoztatást adom:

 

1.) Óvoda az ápilis 7-ig elrendelt rendkívüli szünet idején zárva tart. Szülő kérelmére, legfeljebb 20 fő gyermek részére gyermekfelügyeletet biztosítunk. Ebben az időben kizárólag azokat gyermekeket fogadja  az óvoda, akiknek mind két szülője dolgozik – erről munkáltatói igazolást kell bemutatni - és a gyermek felügyelete nem megoldható családon belül.

2.) Általános iskolában április 7-ig digitális oktatás lesz. A digitális oktatásról és a gyermekfelügyelet biztosításáról az intézményvezető nyújt a szülőknek felvilágosítást.
3.) Étkezést az óvodai és iskolai felügyeletetet igénylő gyermekek részére változatlan formában biztosítunk. Az otton maradó óvodások és a felügyeletet nem igénylő iskolások részére gyermekétkeztetést napi egyszeri, meleg főétkezés (ebéd) formájában továbbra is biztosítjuk. Mindkét intézmény esetében ebédre vonatkozó igényeket az iskola, az óvoda  zárt Facebook csoportjában, vagy telefonon  jelezzék. Az étkezés hétközben nem mondható le.
4.) A közösségi színtér (művelődési ház) valamint a könyvtár továbbra sem a látogatható.
5.) Az egészségügyi szolgáltatók – háziorvos, fogorvos, védőnő – az eddigi rend alapján fogadják betegeket. Mielőtt felkeresnék rendelőket továbbra is kérjenek időpontot!
6.) Polgármesteri hivatalban a személyes ügyfélfogadást kérjük mellőzék, ügyeikkel elsősorban e-mailen vagy telefonon keressék az ügyintézőket.
7.) A piac, a játszótér és az ifjúsági park változatlan formában működik.

 

Táborfalvát is érinti, hogy   települések belterületén, az  utcán és a  közterületen  mindenki köteles  maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. ( Ez alól kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.)

 

Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében kérem lakótársaim megértő és fegyelemezett hozzáállását az újabb korlátozó intézkedések betartásában.

 

Nagy Andrásné
polgármester