Körzeti ápolói álláshely

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a

2. számú vegyes háziorvosi  körzetben

körzeti ápoló

munkakör betöltésére.

A szerződéses jogviszony időtartama határozott idejű 2017. június 1. – 2017. december 31. –ig tart, mely meghosszabbítható.   Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.  A munkavégzés helye: Táborfalva, Iskola u. 4.

A munkakörbe tartozó feladatok: Háziorvos melletti asszisztensi, illetve körzeti ápolói feladatok ellátása a 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet szerint.  

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, Körzeti ápoló szakképesítés,

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Szakmai önéletrajz

. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló feladatkörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, helyismeret .

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Bertalan nyújt, a 06 -30-9588-438-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2381 Táborfalva, Köztársaság tér l. Elektronikus úton Tóth Bertalan  részére a polgmester@taborfalva.hu

 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 10.