Kéménytüzek megelőzése

 

Hogyan előzzük meg a kémény és fűtőberendezések okozta tüzet, mit tegyünk, ha már megtörtént.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy megfelelő körültekintéssel kell elkezdeni téli fűtést. Bár ugyan már igencsak benne vagyunk a fűtési idénybe, még most sem késő áttekinteni az információt, hiszen az utóbbi időben megsokszorozódtak a kéménytüzek.

Vegyük górcső alá kéményünket, tüzelő fűtő berendezésünket és közvetlen környezetüket.

 

A kéményünk!

 1. Hozzáér-e faág a tető fölött?
 2.  Repedezett-e?
 3.  Egybeépült-e gerendával?
 4. Közel van-e gerendához, cserépléchez (10 cm)?
 5. Van-e más éghető anyagú tárgy a közelében?
 6. Nyitva-e az ajtaja?
 7. Szivárog-e füst a falából?
 8. Sérült-e az ajtaja?
 9. Szenesedik-e a gerenda a kémény mellett szorosan?
 10. Eltorlaszolták-e a hozzáférést?
 11. Megdőlt-e?
 12. Rákötöttek-e valami éghetőt?

 

Ha a kémény bevizsgálási okmányok rendben vannak és a fentebb említettek nem állnak fenn akkor nagy az esélyünk, hogy elkerülhetjük a kémény által okozott tüzeket.

 

Mit vizsgáljunk meg a fűtőberendezések környezetében?

 

 1. A fűtőberendezések (kazán, kályha, kandalló, kemence) környékét szilárd burkolatú, nem éghető padozattal kell ellátni.
 2. Az égésterméket (koksz, hamu) fém edényben kell kihordani az épületből, semmiképpen ne öntsük a kommunális hulladék tárolására alkalmazott hulladéktartó edénybe.
 3. A fűtőanyagok kiválasztásában tilos a háztartásban keletkezett kommunális hulladékok tüzelése. Ezeknek az anyagoknak a fűtőértékét a házi rendszerekben nem lehet jó hatásfokkal kinyerni, és kiemelten mérgező gázok keletkeznek az égésükkor. A műanyag-származékok a jelenleg használatos kisteljesítményű fűtőberendezésekben tökéletlenül égnek el. A tökéletlen égés következménye pedig az erősen mérgező füst és a nagymennyiségű szilárd égéstermék, amely a súlyánál fogva nem tud kijutni a kéményrendszerből.
 4. Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
 5. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
 6. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés használható.
 7. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható.
 8. A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

 

 

 

 

 

 

Gáz, illetve széntüzelésű rendszereknél:

 

 1. Üzembe helyezés: A szezon kezdete előtt a teljes rendszer szakemberrel történő átvizsgáltatása ajánlott. 
 2. Szellőztetés: A gáz, illetve széntüzelésnél hatványozottan fontos a kéménytest átvizsgálása, a hibás nem megfelelő kéménytestből a rendkívül agresszív égéstermék visszaszivárog és tulajdonságainál fogva rövid időn belül a lakók súlyos mérgezéséhez illetve halálához vezethet.
 3.  Gondoskodni kell a kazánok által felhasznált levegő utánpótlásról. Vannak rendszerek, amelyek szabályozottan levegőadagolást végeznek a kazánok részére, így a könnyen beépíthető légbeejtők elhelyezése ezt a problémát egyszerűen megszüntetik.
 4.  Meghibásodás: A meghibásodott rendszer javítását csak arra jogosult személlyel végeztessük el. A kialakult hibákat ne próbáljuk meg házilag javítani, könnyen tragédiához vezethet. 
 5. Lehetőségünkhöz mérten vásároljunk megbízhatóan működő széndioxid érzékelő berendezést.

 

Általános tudnivalók: Olyan épületnél ahol gáz, illetve széntüzelés alkalmazása történik ajánlatos naponta többször szellőztetni rövidebb időre.

Mit tegyünk tűz/kéménytűz esetén 

 

 • Értesítsék a tűzoltóság a 105, illetve a 112 segélyhívó szám valamelyikén. Amennyiben már kiterjedt tüzet látnak, illetve füst borította el a helyiségeket hagyják el a lakóépületet.
 • Enyhe füst szag esetén, ha még nem látnak kiterjedt tüzet a segélyhívással párhuzamosan ellenőrizhetik az épületet.
 • Zárjuk el a tüzelőberendezésen égési levegőszabályozó kart! (levegő utánpótlás csökkentése).
 • Felügyeljük a kéménytüzet a tűzoltóság kiérkezéséig (pincétől a padlásig).
 • Nagyon fontos, hogy ne vegyék le a kéményajtót, mert így a tűz oxigénhez jut és kijuthat a kéménytestből, ezzel a tűz továbbterjedését okozhatjuk.
 • Az oltást csak akkor kezdjük meg, ha teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a tüzet el tudjuk oltani és saját testi épségünket nem veszélyeztetjük. A tűz kialakulásnak helye túlnyomó többségben a szarufák, tetőlécezés, fűtőberendezés környéke. Kéménytüzet vízzel oltani tilos! (a kémény belső hőmérséklete kb. 1000 0C). A kéménytest és a fűtőberendezés belső magas hőmérséklete miatt az oltóvíz vízgőzzé válik, nagyon gyors folyamat játszódik le nagy nyomásnövekedés mellett, amely a kéménytest illetve a fűtőberendezés felhasadásához vezethet. A kéménytűz esetén a kiérkező tűzoltó erők a tűz oltását rövid időn belül elvégzik. A kéménytűz oltása után a kéménytest átvizsgáltatása minden esetben szükséges.

 

 

Kéménytüzek megelőzése:

 

 1. Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelőberendezését!  Házilagosan kémény kiégetést soha ne végezzen!
 2. Gyakran szellőztessen! Soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan helyiségben, ahol tűzveszélyes anyagot (pl. oldószert) tartalmazó levegő van vagy ahová ilyen levegő beszivároghat!
 3. Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók réseit! 1 m3 földgáz, illetve 1kg tüzelőolaj elégetéséhez 15-18 m3 levegő szükséges. 1 kg tűzifa elégetése kb. 12-15 m3 levegőt igényel. A kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon.
 4. Gondoskodjék arról, hogy a tüzelőberendezés-helyiségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen!
 5. Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat!
 6. Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez!
 7. Csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tüzelőanyagot használja!
 8. Szél esetén vagy alacsony külső hőmérsékletnél a kémények huzata erősen megnőhet. Egy megfelelően beépített és működő huzatszabályozó sokat segíthet.
 9. Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt égéstermékelvezető-csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul ezek tűzveszélyesek.
 10. Kéményét és tüzelőberendezését rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel! A kéményseprő szolgáltatót ne tekintse, ellenségnek az Ön biztonsága érdekében szeretné a kéményt ellenőrizni.